26lo.waw.pl

w dużym mieście życie jest szybszze

Nie samą pracą człowiek żyje

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym możemy zaobserwować zjawisko przyrostu ilości czasu wolnego jaki mamy do dyspozycji. Możliwości w tym zakresie są bardzo szerokie, ponieważ współczesny świat stwarza nam całą masę atrakcyjnych form spędzania godzin wolnych od obowiązków. To jak je zagospodarujemy zależy wyłącznie od nas i właśnie to w zasadniczy sposób odróżnia czas wolny od czasu pracy. Ten drugi jest niemal zawsze regulowany przez kogoś z zewnątrz, kto wyznacza nam zadania i zakres obowiązków.

Wyjątkiem są ci pracujący na własny rachunek. Praca jest ważna, ponieważ służy zarabianiu pieniędzy i pozwala nam między innymi realizować swoje pasje i finansować wszelkie potrzeby, które są przecież rzeczą naturalną. Jednak bardzo istotne jest to, aby się nie przepracować i znajdować czas na przyjemności i relaks. Czas wolny powinniśmy przeznaczać właśnie na to, w miarę możliwości nie zabierać pracy do domu i precyzyjnie oddzielić nasze obowiązki zawodowe od innych aktywności.

Zyska na tym nasza psychika, o którą również należy dbać.