26lo.waw.pl

w dużym mieście życie jest szybszze

Telemedycyna – czy to ma sens?

Dynamiczny rozwój technologii, zwłaszcza tych związanych z informatyką, zmienia bardzo wiele w działaniu lekarzy i charakterze diagnostyki.

Pojawiają się koncepcje takiego wykorzystania zdobyczy techniki, aby pomagać pacjentom nawet w sytuacji, gdy personel medyczny nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu.

Taki model leczenia nazywany jest telemedycyną i budzi liczne kontrowersje na całym świecie.

Część lekarzy uważa, że takie działania mają więcej wspólnego z hochsztaplerstwem i dawaniem ludziom fałszywej nadziei na pomoc niż z prawdziwą medycyną.

Telefoniczne czy internetowe konsultacje z lekarzami nie zastąpią realnego kontaktu z medykami czy wizyty w szpitalu, jednak w pewnych okolicznościach mogą coś dać.

Przede wszystkim internet jest tu ważny, ponieważ pozwala na kontakt zarówno głosowy jak i wizualny.

Poprzez sieć można przesłać lekarzowi dotychczasowe wyniki badań, które ten może zinterpretować i udzielić pacjentowi porady.

Z racji na swoją specyfikę, w chwili obecnej telemedycyna jest najbardziej efektywna w przypadku psychologów oraz psychiatrów, a także wszelkiego rodzaju terapeutów zajmujących się sferą psychiki pacjentów.

www.cmd.org.pl e-learning korzyści