26lo.waw.pl

w dużym mieście życie jest szybszze

Założenia regulaminu sklepów internetowych – podział na istotne części

Regulamin wszystkich firm internetowych powinien zawsze opierać się na trzech zasadniczych treściach. Każda z nich odpowiada wyszczególnionym zagadnieniom na podstawie, których klient może rościć swoich praw. Pierwszym elementem regulaminu są zagadnienia wstępne, które w głównej mierze obejmują informacje dotyczące osoby prowadzącej sklep internetowy oprogramowanie. Zatem tutaj znajdziemy tożsamość właściciela, nazwę firmy oraz usługi, a także adres, telefon kontaktowy oraz numery rejestracyjne działalności, jak KRS, NIP, czy regon.

Poza istotnymi informacjami identyfikacyjnymi w zagadnieniach wstępnych niezbędne jest wyszczególnienie definicji stosowanych w regulaminie pojęć. Tak, aby wszystko było zrozumiałe, nawet gdy są to proste sformułowania. Nie każdy musi posiadać wiedzę na temat znaczenia jakiegoś określenia. Przykładowe treści można znaleźć w Internecie na bazie, których łatwo będzie stworzyć zarys tej pierwszej części regulaminu.

automatyzacja handlu